Sybena Consulting                                                                 

   dr Stanisław Gasik, PMP

Członek zespołów opracowujących główne światowe standardy z obszaru zarządzania projektami:

·  Ważny współautor, PMBOK® Guide, Piąte Wydanie, 2013

·  Ważny współautor, Standard Zarządzania Programami, Trzecie Wydanie, 2013

·  Członek zespołu, Organizational Project Management Maturity Model, OPM3® Drugie Wydanie, 2008

·  Członek zespołu, PMBOK® Guide, Trzecie Wydanie, 2004

Recenzent innych standardów Project Management Institute.

Zapraszam na mój blog poświęcony polskim projektom www.PolskieProjekty.blog.pl

 

Strona główna

Doświadczenie

Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Aktualności

Lipiec 2014. PM World Journal, Vol. III, Issue VII

·         S. Gasik: P-government – a Framework for Public Projects Management. Artykuł dotyczący krajowych systemów realizacji projektów publicznych, m. in. wprowadzający pojęcia p-rząd oraz Porównawcza Analiza Projektów Publicznych.

14 kwietnia 2014. Rzeczpospolita 90 (9817)

·         S. Gasik: Partnerstwo drogowe. O decyzji premier Bieńkowskiej ws. odwołania prezesa GDDKiA. Pełniejsza wersja mojego tekstu jest dostępna tutaj, zaś artykuł red. Piaseckiego, na który odpowiadam tutaj.

7 kwietnia 2014. Magazyn ThinkTank, nr 20, wiosna 2014

·         S. Gasik: Projekty publiczne – potrzebna formuła partnerska. O koniecznych zmianach prawnych, organizacyjnych i kulturowych w systemie realizacji polskich projektów publicznych.

27 lutego 2014. Obserwator Finansowy NBP

·         S. Gasik: Artykuł Można budować szybciej i taniej. Analiza podejścia GDDKiA do realizacji projektów.

21 lutego 2014. Gazeta Finansowa 8 / 2014

·         S. Gasik: Artykuł Czy polskie strategie sprzyjają rozwojowi kraju?. Analiza Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Sprawne Państwo 2020 z punktu widzenia możliwości usprawniania działania kraju.

20 lutego 2014. Rzeczpospolita 42 (9769)

·         S. Gasik: Artykuł Finansowe wsparcie to nie wszystko. Analiza podejścia spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe do realizacji projektów.

Listopad 2013. Konferencja ISP UJ. Konferencja Zarządzanie Projektami w Sektorze Publicznym

·         S. Gasik: wystąpienie Zarys modelu zarządzania projektami publicznymi.

Czerwiec 2013. ISO 21500 Guidance on project management. A pocket guide. Van Haren Publishing, Zaltbommel, the Netherlands

·         S. Gasik: Recenzent.

Czerwiec 2013. Wydawnictwa AFiBV. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. naukowa T. Kamiński

·         S. Gasik: rozdział Controlling projektów.

18 czerwca 2013. Wrocław. Konferencja Naukowa UZP. Kontrola Zamówień Publicznych

·         S. Gasik, wystąpienie Zaufanie i partnerstwo jako alternatywa dla kontroli w projektach publicznych. Skrócona wersja PowerPoint.

28 maja 2013. Dziennik Gazeta Prawna 102 (3492)

·         S. Gasik, artykuł Największe inwestycje wymagają wypracowania nowych zasad.

Kwiecień 2013. Zarządzanie Projektami 2 (2): 20-24.

·         S. Gasik: artykuł Dlaczego nie udają się wielkie projekty publiczne?

29 Kwietnia 2013. Wyniki konkursu Sonata 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

·         S. Gasik w drodze konkursu otrzymał grant na projekt zatytułowany Model dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych (panel HS4).

24 Kwietnia 2013. Konferencja Fundacji Republikańskiej dotycząca zamówień publicznych.

·         S. Gasik. Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyczyn porażek wielkich polskich projektów infrastrukturalnych.

W styczniu 2013 Project Management Institute (PMI) opublikował nowe wydania standardów z obszaru zarządzania projektami: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) oraz Standard for Program Management. Standardy te są opracowywane przez międzynarodowe zespoły specjalistów. Jedyną osobą, której wkład w opracowanie obydwu tych standardów został uznany przez PMI za znaczący (ang. significant contributor), jest dr Stanisław Gasik.
Ukazujący się w odstępach czteroletnich PMBOK® Guide jest obowiązującym w USA standardem zarządzania projektami. Praktycznie PMBOK® Guide jest jedynym globalnym standardem zarządzania projektami; jego zawartość jest uważana za opis aktualnego stanu globalnej wiedzy w tej dziedzinie. Dostępne są tłumaczenia PMBOK® Guide na 10 języków. W obiegu znajduje się aktualnie 3 967 323 kopii PMBOK® Guide. Liczba ta każe uznać PMBOK® Guide za jedną z najważniejszych na świecie publikacji z całego obszaru zarządzania.