Sybena Consulting                                                                 

   dr Stanisław Gasik, PMP

Członek zespołów opracowujących główne światowe standardy z obszaru zarządzania projektami:

·  Ważny współautor, PMBOK® Guide, Piąte Wydanie, 2013

·  Ważny współautor, Standard Zarządzania Programami, Trzecie Wydanie, 2013

·  Członek zespołu, Organizational Project Management Maturity Model, OPM3® Drugie Wydanie, 2008

·  Członek zespołu, PMBOK® Guide, Trzecie Wydanie, 2004

Recenzent innych standardów Project Management Institute.

Zapraszam na mój blog poświęcony polskim projektom www.PolskieProjekty.blog.pl

 

Strona główna

Doświadczenie

Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Aktualności

6 stycznia 2015. PM World Journal, Vol IV, Issue I

·         S. Gasik, Artykuł: An Analysis of Knowledge Management in PMBOK® Guide. Analiza podejścia do zarządzania wiedzą w
PMBOK® Guide. Propozycja dodania osobnego rozdziału poświęconego zarządzaniu wiedzą.

2 grudnia 2014. Dziennik Gazeta Prawna 233 (3874)

·         S. Gasik, Artykuł: Jak powinno działać państwo. Ciepła woda w kranie po amerykańsku.

2 grudnia 2014. Portugalska wersja artykułu o Krajowych Systemach Realizacji Projektów Publicznych (dzięki Marcie Gaino z Rządu Stanu Bahia, Brazylia)

·         S. Gasik: Artykuł: p-Governo - Um Sistema para Gestão de Projetos Públicos.

21 października 2014. Seminarium Project Management Institute, Buenos Aires, Argentyna

·         S. Gasik: Referat: Project Management as a Tool for Modern Public Administration.

20 października 2014. Międzynarodowe Seminarium Państwo jako motor postępu technologicznego, Buenos Aires, Argentyna

·         S. Gasik: Zaproszony wykład: Contemporary public projects management as a tool for economic development. Dostępna jest także wersja hiszpańska materiałów: Administración de Proyectos Públicos Contemporánea como Herramienta para el Desarrollo Económico.

26 sierpnia 2014. Rzeczpospolita

·         S. Gasik: Za wcześnie na radość. Artykuł analizujący najnowszą nowelizację Prawa zamówień publicznych z punktu widzenia wiedzy o krajowych systemach realizacji projektów publicznych. Propozycje wprowadzenia rozwiązań dotyczących projektów publicznych.

Lipiec 2014. PM World Journal, Vol. III, Issue VII

·         S. Gasik: P-government – a Framework for Public Projects Management. Artykuł dotyczący krajowych systemów realizacji projektów publicznych, m. in. wprowadzający pojęcia p-rząd oraz Porównawcza Analiza Projektów Publicznych.

14 kwietnia 2014. Rzeczpospolita 90 (9817)

·         S. Gasik: Partnerstwo drogowe. O decyzji premier Bieńkowskiej ws. odwołania prezesa GDDKiA. Pełniejsza wersja mojego tekstu jest dostępna tutaj, zaś artykuł red. Piaseckiego, na który odpowiadam tutaj.

7 kwietnia 2014. Magazyn ThinkTank, nr 20, wiosna 2014

·         S. Gasik: Projekty publiczne – potrzebna formuła partnerska. O koniecznych zmianach prawnych, organizacyjnych i kulturowych w systemie realizacji polskich projektów publicznych.

27 lutego 2014. Obserwator Finansowy NBP

·         S. Gasik: Artykuł Można budować szybciej i taniej. Analiza podejścia GDDKiA do realizacji projektów.

21 lutego 2014. Gazeta Finansowa 8 / 2014

·         S. Gasik: Artykuł Czy polskie strategie sprzyjają rozwojowi kraju?. Analiza Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Sprawne Państwo 2020 z punktu widzenia możliwości usprawniania działania kraju.

20 lutego 2014. Rzeczpospolita 42 (9769)

·         S. Gasik: Artykuł Finansowe wsparcie to nie wszystko. Analiza podejścia spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe do realizacji projektów.

Listopad 2013. Konferencja ISP UJ. Konferencja Zarządzanie Projektami w Sektorze Publicznym

·         S. Gasik: wystąpienie Zarys modelu zarządzania projektami publicznymi.

Czerwiec 2013. ISO 21500 Guidance on project management. A pocket guide. Van Haren Publishing, Zaltbommel, the Netherlands

·         S. Gasik: Recenzent.

Czerwiec 2013. Wydawnictwa AFiBV. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. naukowa T. Kamiński

·         S. Gasik: rozdział Controlling projektów.

18 czerwca 2013. Wrocław. Konferencja Naukowa UZP. Kontrola Zamówień Publicznych

·         S. Gasik, wystąpienie Zaufanie i partnerstwo jako alternatywa dla kontroli w projektach publicznych. Skrócona wersja PowerPoint.

28 maja 2013. Dziennik Gazeta Prawna 102 (3492)

·         S. Gasik, artykuł Największe inwestycje wymagają wypracowania nowych zasad.

Kwiecień 2013. Zarządzanie Projektami 2 (2): 20-24.

·         S. Gasik: artykuł Dlaczego nie udają się wielkie projekty publiczne?

29 Kwietnia 2013. Wyniki konkursu Sonata 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

·         S. Gasik w drodze konkursu otrzymał grant na projekt zatytułowany Model dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych (panel HS4).

24 Kwietnia 2013. Konferencja Fundacji Republikańskiej dotycząca zamówień publicznych.

·         S. Gasik. Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyczyn porażek wielkich polskich projektów infrastrukturalnych.

W styczniu 2013 Project Management Institute (PMI) opublikował nowe wydania standardów z obszaru zarządzania projektami: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) oraz Standard for Program Management. Standardy te są opracowywane przez międzynarodowe zespoły specjalistów. Jedyną osobą, której wkład w opracowanie obydwu tych standardów został uznany przez PMI za znaczący (ang. significant contributor), jest dr Stanisław Gasik.
Ukazujący się w odstępach czteroletnich PMBOK® Guide jest obowiązującym w USA standardem zarządzania projektami. Praktycznie PMBOK® Guide jest jedynym globalnym standardem zarządzania projektami; jego zawartość jest uważana za opis aktualnego stanu globalnej wiedzy w tej dziedzinie. Dostępne są tłumaczenia PMBOK® Guide na 10 języków. W obiegu znajduje się aktualnie 3 967 323 kopii PMBOK® Guide. Liczba ta każe uznać PMBOK® Guide za jedną z najważniejszych na świecie publikacji z całego obszaru zarządzania.